SmartHelp i Trident Juncture og Nasjonale Helseberedskapsøvelser

SmartHelpTridentJuncture.png

UT Bedrift Råd sitt produkt SmartHelp for bedrifter, sammen med live stream har visst revolusjonert hvordan store øvelser gjennomføres og situasjonsforståelsen i hendelsen for spilledere og aktører.


Showroom for VIP’er på St. Olav var også en gedigen suksess. En av de som var dratt ut av øvelsen for å følge VIP’ene var lei seg for at vedkommende ikke kunne være i øvelsen. Helt til hun kom på Showroom, med kartbilde som viste ambulanser, sivilforsvar, triage-kodede skadde og mer i tre kartbilder. Og livestream ifra alle steder, inkludert akuttmottak.


De kunne se at «rød» markør ble fløyet inn ifra skadestedet (morsomt å se liveposisjonen til luftambulansen) og avlevert på sykehuset, og så dukke opp på livestream inne ifra akuttmottaket.

Det var MANGE mange slike små historier å se i løpet av dagen.


Og alle var synlige live for observatører inne i den store kinosalen i Orkdal kulturhus under øvelsen.

Vegard Strand